İletişim

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi:  
www.ctf.edu.tr

ÖBAK:
info@ctfobak.org