Özet Kılavuzu

Özetlerin en önemli özelliği çalışmanızın kongreye değerli bir katkısı olacağını göstermesi ve buna ek olarak dinleyicileri sunumunuzu dinlemek için cezbetmesidir. Özetlerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için Türkçe dilinde ve en fazla 350 kelime ile yazılmış olması gerekir. Özet teslimi için son tarih 10 Ocak 2018’dir. Özetleriniz aşağıdaki alt başlıkları içermelidir:

1.Başlık

Başlıklar çalışmanın özünü direkt ve açık bir şekilde belirtmelidir. Uzun ve sıkıcı tanımlamalardan kaçınınız.

2.Yazarlar

Sözlü ya da poster sunumlar için yalnızca bir yazar sunum yapma hakkına sahip olacaktır.

Yazarların ad ve soyadları belirtilmelidir.

3.Giriş

Arkaplan bilgilendirmesi: Çalışmanızı tanıtacak, okuyucuya çalışmanızın sorusunu nasıl seçtiğinizi açıklayacak bilgiler veriniz.

Çalışmanın sorusu ya da amacı: Çalışmanızın merkezindeki soruyu ya da hipotezinizi belirtiniz. Sonuçta ulaştığınız cevapta tekrar karşınıza çıkacak anahtar terimleri kullanınız.

4.Yöntemler

Araştırmanız ya da çalışmanız sırasında uyguladığınız yöntemleri ve materyalleri belirtiniz. Bağımlı, bağımsız değişkenler ve istatistiklerden yararlanarak yaklaşımınızı ya da çalışma planınızı açıklayınız.

5.Sonuçlar

Araştırmanız ya da çalışmanızda uyguladığınız yöntemlerle elde ettiğiniz sonuçları açıklayınız.

6.Bitim

Cevap: Araştırmanız ya da çalışmanızın çıktıları hakkında açık bir özet bildiriniz.

Tartışma: Yalnızca araştırmanız için önemliyse, verilerinizi etkilemiş olabilecek koşulları belirtin. Bu kısmın kısa ve öz olmasına dikkat ediniz.

Çıkarım: Çalışmanızdan elde edilen çıkarımlar ve ilişkileri belirtmeniz son derece önem arz etmektedir.

7.Anahtar Kelimeler

Çalışmanızın en önemli kelimeleri (±3); konu, yöntem vb.