Sözlü Sunumlar

Oturum Yapısı:

 • Lütfen oturumunuzdan en az 20 dakika önce hazır bulununuz!
 • Oturum başkanının oturumu açması ve jüriyi sunması ile oturum başlar.
 • Her sunum için 10 dakikalık sunum ve 2 dakikalık tartışma süreleri belirlenmiştir.
 • Oturum başkanının görüşlerini belirtmesi ile oturum kapanır.

Oturum esnasında size aşağıdakiler sağlanacaktır:

 • Lazer imleç
 • 1 PowerPoint LCD projektörü (1024 x 768 pixel çözünürlükte)
 • Windows PC

Sunum yapısı

Sunumunuz için aşağıdaki akış tavsiye edilmektedir:

 • Altyapı/Amaç/Giriş
 • Yöntemler
 • Sonuçlar
 • Özet/Çıkarımlar
 • Tartışma
 • Soru&Cevap

Puanlamalar:

Sunumlar, oturum başkanı profesör ve ayrıca en az iki doçent veya uzman derecesinde jüri tarafından değerlendirilecektir.

Sunumunuz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • Formal kriterler ve zaman sınırlaması
 • Akıcılık ve anlaşılabilirlik
 • Slayt düzeni ve yapısı
 • Tartışma anındaki sorulara verilen cevaplar
 • Yaratıcılık değeri
 • Yöntemler